Hermetik Transformatör

blank

25 -2500 kVA  güç aralığında, 36 kV yüksek gerilim seviyesine kadar, üç veya tek fazlı, yağlı, tabi soğutmalı (ONAN), boşta kademe değiştiricili veya yük altında otomatik kademe değiştiricili,  hem hariçte hem de dahilde kullanılabilecek şekilde üretilirler.

Hermetik transformatörler fabrika ortamında  basıncı ayarlanarak  atmosferle temas etmeyecek şekilde imal edilir.
 
Hermetik  transformatörde termik etkiler nedeniyle değişen yağ basıncı kazan dalga duvarlarının genleşip-büzülmesiyle kontrol altına alınır ve bu etkilere dayanabilecek şekilde dizayn edilir.

 

 
Genleşme deposu olmadığı için kazana yağ doldurma işlemi özel vakum odalarında hava boşluğu kalmayacak şekilde yapılmaktadır.Dolayısıyla kazan içerisinde  nem  bulunmadığından  oksitlenmeden kaynaklanan  yağdaki bozulma sıfıra  indirgenir.
 
Hermetik transformatörlerin genleşme depolu transformatörlere oranla yükseklikleri daha düşüktür.Bu nedenle de daha küçük alanlarda kullanılabilir.
 
Hermetik transformatörlerde yağ atmosferle temas etmediği için genleşme depolu transformatörlerde olduğu gibi belirli periyotlarda yağ değişimi olmaz. YG ve AG  buşinglerinin temizliği dışında bakım gerektirmez.

Özellikleri

Genleşme deposu bulunmamakta olup,kazan tümüyle yağ doludur.

Hermetik tip transformatörler fabrika ortamında hermetik basınç ayarı yapılarak atmosfere kapatılmıştır.

Yağın termik etkiler nedeniyle genleşmesi elastik ve dalgalı olan kazan yapısıyla kontrol altına alınmıştır. Dalga duvarlar hem ısıyı dışarıya iletme, hem de genişleyip büzülme hareketleriyle genleşen ilave yağıda absorbe etme görevi görürler.

Transformatör yağı hava ile temas etmediği için ortamda oksijen yoktur. Dolayısıyla oksitlenmeye bağlı olarak yağda yaşlanma olmamaktadır. Hava ile temas olmadığından transformatör yağı nem almamaktadır.Bu nedenle hermetik tip trafolar genleşme depolu olanlara göre daha uzun ömürlü olmaktadır.

Hermetik trafolar buşinglerin temizliği ve koruma cihazlarının kontrolü dışında bakıma ihtiyaç duymazlar.

Yüksekliği daha düşüktür ve küçük alanlarda montaj imkanı vardır. Kompakt transformatör istasyonlarında avantajlıdır. Genleşme deposunun kablo ve bara bağlantıları emniyet mesafeleri açısından yarattığı olumsuz etkiler hermetik trafolarda söz konusu değildir.

Kullanım Alanları

  • Dağıtım  Merkezleri
  • OG/AG Trafo Merkezleri
  • Fabrikalar
  • Şantiyeler
  • Şehir içi dağıtım merkezleri (direk üstü veya trafo köşkü)
  • Sulama projeleri
  • Organize sanayi bölgeleri
  • Elektrik santralleri

Trafolar